Skip to content

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Týmto udeľujete súhlas prevádzkovateľovi stránky www.placemania.sk, aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobních údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobních údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

Email

 • E-mail je nutné spracovať za účelom zasielania informácii.
 • to všetko po dobu odvolania, najdlhšie však po dobu 15 rokov od udelenia Vášho súhlasu.
 • S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na [email protected]
 • Spracovávanie osobných údajov je realizované správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
  - Poskytovateľ softvéru na spracovanie zasielania noviniek na e-mail.
  - Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 • Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  - vziať súhlas kedykoľvek späť,
  - požadovať po nás informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
  - požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov,
  - vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  - požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov,
  - v prípade pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.