Skip to content

trojmedzie

Trojmedzie je geografický bod, kde sa stretávajú hranice troch geografických celkov na rovnakej úrovni (štáty, historické krajiny, spolkové krajiny). Známymi sa stávajú väčšinou, až keď existujú dlhšiu dobu a keď sa tu napríklad stretávajú hranice troch kultúr a pod. Väčšinou sa označujú vlajkami všetkých troch štátov, prípadne monumentom. Slovensko má päť medzištátnych trojmedzí: v katastrálnom území obce Čierne, na sútoku Moravy a Dyje, v mestskej časti Bratislavy Čunovo, v koryte Tisy pri Čiernej nad Tisou a na vrchole Kremenca. Niektoré štáty, ako napr. Japonsko, ale tiež Portugalsko a Dánsko nemajú žiadne trojmedzie. Taktiež ho nemajú štáty, ktoré ležia vnútri iného štátu, napr. San Maríno, Lesotho.