Skip to content
desierto de la tatacoa

Púšť Tatacoa

Insano, Brazília

Insano

Igreja Submersa do Sagrado Coração de Jesus

Starý kostol Petrolandia

Trinidad, Paraguaj

Svätá trojica z Paraná

Skylodge, Peru

Skylodge

maják Surinam

Ústie rieky Surinam

Palace Cave

Palácová jaskyňa

Soľné panvy Maras

Soľné panvy Maras

Múzeum zemiakov, Peru

Zemiakový park

Chiclayo, Peru

Paseo Yortuque

Peru, Kolíska zo zlata

Choquequirao

Vchod na cintorín

Vchod na cintorín Azul

Huayllay

Kamenný les Huayllay

La Casa del Arbol, Ecuador

Hojdačka na konci sveta

Casa de la Independencia

Dom nezávislosti

Iguaçu, Argentina

Vodopády Iguazu

Južná Amerika je kontinent, ktorý je súčasťou svetadielu Amerika a nachádza sa v jeho južnej polovici. Južná Amerika je od Severnej Ameriky oddelená pevninskou úžinou nazývanou Stredná Amerika. K prepojeniu kontinentov prišlo z geologického hľadiska nedávno.

Po celej dĺžke západného pobrežia Južnej Ameriky sa vypína pohorie Andy. Na východ od Ánd, smerom do vnútrozemia, sú rozľahlé oblasti tropického dažďového pralesu. Väčšina juhoamerickej pevniny východne od Ánd patrí do povodia Amazonky.

K prvému osídleniu Južnej Ameriky došlo zrejme prechodom ľudí cez pevninský most v mieste dnešného Beringovho prielivu. Existujú však aj náznaky migrácie z južného Tichého oceánu.