Skip to content

Údolie smrti

Kamčatka je oblasť, ktorá akoby nepatrila ani na našu planétu. Toto údolie smrti je smrteľnejšie ako to v Spojených štátoch a priam neuveriteľné.

Približná doba čítania: 6 minút

Kronotská rezervácia je známa mnohými atrakciami, ako sú sopky, jazerá, gejzíry, ale osobitnú úlohu v popularite tejto rezervácie zohráva zaujímavý a stále neznámy fenomén – Údolie smrti na Kamčatke (a údolie je smrteľnejšie ako to v USA).

Údolie smrti a jeho história

Vo všeobecnosti sa história tohto miesta začína dávno pred jeho objavením. Stvoriteľom tohto údolia nie je človek, ale samotná príroda so svojimi nevysvetliteľnými a niekedy násilnými javmi: sopečné erupcie, vriaca láva, minerály a plyny v útrobách zeme. Je to krajina paradoxov, krajina, v ktorej je miesto nielen pre život, ale aj pre smrť ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Oficiálne sa história Údolia smrti na Kamčatke začína mnoho rokov po vzniku Kronotskej rezervácie (tá vznikla v roku 1934). Celé roky o Údolí smrti nikto nevedel, hoci sa nachádza v tesnej blízkosti slávneho Údolia gejzírov, ktoré je obdivované a milované vedcami aj turistami.

Iróniou osudu je, že ešte v sovietskych časoch jedna z expedícií, ktorej hlavnou úlohou bolo skúmať rezerváciu, táborila celkom blízko tohto prírodného divu. Ich trasa viedla od gejzírov k sopke Uzon. Vedci už niekoľko rokov žijú v blízkosti smrtiaceho údolia, ktoré je od tábora vzdialené len 300 metrov.

Údolie smrti

Odkiaľ pochádza smrť?

Vulkanológovia zhromaždili množstvo vzoriek a analýz z čoho vzniklo množstvo záverov. Celý ten čas sa snažili zistiť, aká prírodná zložka plynu (mofeta) “vládne” v údolí. Našlo sa tam obrovské množstvo zvierat a vtákov, ktoré zahynuli v náručí smrtiacej zeme. Vďaka vykonanej práci vedci prišli na časové intervaly, v akých časoch zvieratá umierali.

Všetko sa začína jarným topením snehu. S prvými teplými lúčmi prichádzajú do Údolia smrti malé zvieratá (hlodavce) a zajace. Pri hľadaní potravy jednoducho nezvládnu dávku jedu. Potom z hôr zostupujú predátori, ktorí sa živia mŕtvolami uhynutých zvierat na nižších stupňoch potravinového reťazca.

V Údolí smrti sa našlo množstvo zvierat: rysy, líšky, rosomáky, vrany, orly a aj medvede. Žiadne z nich, aj napriek svojej impozantnej veľkosti a sile, nedokázalo odolať. Počas prvých 8 rokov zozbierali pracovníci expedície a rezervácie približne 200 mŕtvol. V dávnej minulosti sa jeden vedec z expedície takmer stal obeťou tohto miesta, pretože pracoval bez plynovej masky. Navyše, keď sa sklonil nad trhlinu, dostal veľkú dávku toxických výparov, ktoré spôsobujú ochrnutie dýchacích ciest.

V súčasnosti je prístup k tomuto problému jasnejší. V blízkosti Údolia smrti na Kamčatke trvalo pracuje a žije niekoľko skupín vedcov a dobrovoľníkov, ktorí prerušujú potravinový reťazec v prírodnom prostredí. Mŕtve telá zvierat jednoducho odvážajú a likvidujú, aby sa veľké zvieratá nezdržiavali na území Údolia smrti.

Údolie smrti

Smrť vo svojej najčistejšej podobe…

Čo je príčinou smrti tých, ktorí navštívia Údolie smrti? Je to veľmi jednoduché. Súvisí to so zvláštnym zložením plynu, ktorý sa uvoľňuje z trhlín v zemskej kôre. “Mofeta” obsahuje smrteľné prvky: sírovodík, disulfid uhlíka, oxid siričitý a oxid uhličitý. Samozrejme, dávka nie je dostatočne silná na to, aby zviera zabila, ale ak tu zviera zostane dostatočne dlho, jednoducho sa samé odsúdi na blížiacu sa smrť.

Počas experimentov vedci zaznamenali závažné príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy, slabosť a nevoľnosť. Pri jednej z týchto výprav zahynul aj pes jedného z výskumníkov, ktorý vstúpil do Údolia smrti.

Treba sa zamerať aj na skutočnosť, že abnormálna zóna sa nachádza akoby vo výklenku, čo prispieva k hromadeniu plynov a ich veľkému vplyvu na hostí. Zvlášť nebezpečné je tu byť za pokojného bezveterného počasia, keď sa jed zhromažďuje a koncentruje.

Vyvstáva nezodpovedaná otázka “Prečo veľké zvieratá (medvede, rysy atď.) jednoducho neodchádzajú pri prvých príznakoch nevoľnosti?”, “Čo priťahuje zver do tejto oblasti?”. Niektorí vedci sú toho názoru, že za tím stojí čiastočné ochrnutie a zver tak nemôže utiecť, i keby chcela. Len pre zaujímavosť: kyanidový plyn, ktorý sa v týchto oblastiach nachádza, zabíja všetko v oblasti, dokonca aj mikróby zodpovedné za proces rozkladu uhynutých zvierat. V údolí sa však neustále objavujú nové polo-rozložené mŕtvoly zvierat, čo je jednoducho neuveriteľné.

Rusko ponúka ďalšie miesta

Rusko - Krátke info

, vlajka

Miestny názov: Россия
Hlavné mesto: Moskva
Úradné jazyky: ruština
Štátne zriadenie: federatívna poloprezidentská republika
Dátum vzniku: 25. decembra 1991
Rozloha: 17128426 km²
Časové pásmo: UTC +12:00
Mena: ruský rubeľ
Kód meny: RUB
Kurz (za 1 € dostaneš): 99.05 RUB
Medzinárodný kód krajiny: RUS/RU
Internetová doména: .ru
Predvoľba telefónneho čísla: +7

Blízke miesta do +/- 300km