Skip to content

Jarovská bažantnica

Jedno z krásnych a veľmi kľudných miest v Bratislave. Jeho história siaha niekam až do 18. storočia

Približná doba čítania: 4 minúty

Ak si chceš na chvíľu oddýchnuť od ruchu veľkomesta a mať od všetkých ľudí pokoj, ten nájdeš na okraji Bratislavy pri hraniciach s Rakúskom. Jarovská bažantnica bola vyhlásená v roku 2001 za chránený areál (4. stupeň ochrany), ktorý pochádza podľa niektorých prameňov zo začiatku 18. storočia.

Bažantnica má tvar nepravidelného šesťuholníka a pôvodne bola husto vysadená lipou malolistou. V súčasnosti je Bažantnica významným ekoprvkom, kde žije množstvo vtákov a cicavcov, z ktorých viaceré sú zákonom chránené. Chránený areál Jarovská Bažantnica je jediným väčším lesným celkom v okolitej agrárnej krajine. Rozkladá sa v hraničnom pásme s Rakúskom na ploche viac ako 78 hektárov a pôvodne patrila panstvu v Kopčanoch (nem. Kittsee, maď. Köpcsény). Zachoval sa i šesťuholníkový lesný útvar, ktorý bol v 18. storočí upravený v barokovom slohu. J. M. Korabinský ho spomína vo svojom diele z roku 1786 „Geographisch historisches und Produkten lexikon von Hungarn“ ako Fassengarten – Bažantnicu pri mestečku Kittsee.

Priestorom Bažantnice, rozdeleným hviezdicovito usporiadanou cestnou sieťou s ôsmymi ramenami lemovanými stromoradiami, tieklo dunajské rameno. Cez toto rameno bol smerom na Kittsee postavený kamenný most s dvoma oblúkmi. Dnes tento most nie je v dobrom stave.

Jarovská bažantnica
Nákres bažantnice z vojenského mapovania v roku 1784

Centrom Bažantnice bola drevená stavba na príležitostné využívanie počas poľovačiek. Okolo areálu bol postavený kamenný múr, ktorý bol po roku 1948 postupne rozobratý. Neskôr chátrali aj ďalšie stavebné objekty. Boli to stavby kde bývali niektorí obyvatelia Jaroviec. Po nástupe komunistov k moci a s príchodom socializmu bola Bažantnica a jej okolie vyhlásená za hraničné pásmo a ľudia sa museli v rozpätí rokov 1950-51 zo svojich domovov vysťahovať. Práve toto malo za následok postupné zdevastovanie týchto stavebných objektov.

V dnešných dňoch Bažantnicu tvorí lesný porast patriaci medzi lesy osobitného určenia. Z drevín tu nájdeme najmä jasene, lipy, javory a agáty. Pri zakladaní tejto obory využili práve rameno rieky Dunaj, ktoré zasahovalo až ku Kittsee. Na mape z roku 1754 sú zakreslené dve časti Bažantnice s pravidelným, usporiadaným delením plochy. Samotný objekt Bažantnice bol založený pre špeciálny odchov bažantov.

Aj keď dnes v Bažantnici nenájdeš žiadne turistické značky, nezablúdiš. Všetky cesty vedú do stredu lesoparku, kde nájdeš kruh, z ktorého vedie osem ciest. Jeden z nich ťa dovedie k barokovému mostu. Preto je aj úplne jedno, z ktorej strany dôjdeš. Najbližšie sa dá autom dostať, ak zaparkuješ v okolí vlakovej stanice Kitsee. Odtiaľ to je doslova na skok. Ak z nejakého dôvodu nechceš ísť z Rakúska, môžeš sa vydať k nákupnému centru Slnečnice, kde sa dá aj bez problémov parkovať. Odtiaľ je Jarovská bažantnica vzdialená necelé 3 kilometre. Neboj sa, cez diaľnicu vedie nadchod. Akonáhle prejdeš cez nadchod, nachádzaš sa na okraji bažantnice. Stačí už len vstúpiť do lesa.

Foto sprievodca zo Slnečníc do Jarovskej bažantnice

Slovensko ponúka ďalšie miesta

Jarovská bažantnica

Slovensko - Krátke info

Miestny názov: Slovensko
Hlavné mesto: Bratislava
Úradné jazyky: slovenčina
Štátne zriadenie: parlamentná republika
Dátum vzniku: 1. januára 1993
Rozloha: 49035 km²
Časové pásmo: UTC +2:00
Mena: euro
Kód meny: EUR
Medzinárodný kód krajiny: SVK/SK
Internetová doména: .sk
Predvoľba telefónneho čísla: +421