Skip to content
Island

Island

14 úžasných miest stojí určite za navštívenie

Arctic Henge

Arktický monument

Hallgrimskirkja, Iceland

Hallgrimskirkja

Ľadovcové jazero, Island

Jökulsárlón

Vatnsnesvegur, Island

Hvítserkur

Viking Village Prop For Movie

Filmová kulisa Viking Village

Garðar BA 64

Garðar BA 64

Maják Þrídrangaviti

Maják Þrídrangaviti

Fjaðrárgljúfur

Fjaðrárgljúfur

Kráter, Kaldera, Iceland

Kráterové jazero Kerid

Najkrajší vodopád na Islande

Svartifoss

Chrámová hora, Island

Osamelá islandská chrámová hora Kirkjufell

Necropants

Nekronohavice

Pohlavné orgány

Islandské falologické múzeum

Island, Reykjavík

Islandská škola elfov

Island je ostrovný štát neďaleko Grónska považovaný za súčasť Európy.

Prvými obyvateľmi Islandu boli pravdepodobne Nóri a Kelti (írski a škótski), ktorí prichádzali na Island koncom 9. storočia a aj v 10. storočí. Vikingskí náčelníci zakladali tzv. „thingy“, čo boli miestne snemy, ktoré verejne urovnávali spory a konflikty medzi osadníkmi. Okolo roku 930 bol založený Althing a tento národný snem môžeme pokladať za najstarší európsky parlament. Jeho rozhodnutím bolo v rokoch 999 – 1000 prijaté kresťanstvo. Paradoxom uznesenia Althingu bolo, že hoci sa v zemi ustanovilo za náboženstvo kresťanstvo, v druhom bode uznesenia sa nariaďovalo všetkým lodiam, aby pri priblížení k zemi zložili z čelení dračie hlavy, aby neodstrašili ochranných duchov zeme. V 16. storočí po reformácii krajina prijala luteranizmus.

V 13. storočí sa islandskí náčelníci podrobili nórskej nadvláde, v roku 1380 sa Island spoločne s Nórskom dostal pod nadvládu Dánska a potom nasledovalo dlhé obdobie hospodárskeho úpadku. Až v roku 1874 bola dosiahnutá autonómia.

Následky výbuchu sopky Askja v roku 1875 zničili islandskú ekonomiku a spôsobili veľký hladomor. Počas nasledujúcich 25 rokov 20% obyvateľstva Islandu emigrovalo, hlavne do Kanady a Spojených štátov.

Potom sa hospodárska situácia krajiny začala pomaly zlepšovať.

1. decembra 1918 sa Island osamostatnil, s Dánskom zostal spojený iba personálnou úniou.

17. júna 1944 bol Island vyhlásený za republiku a personálna únia s Dánskom bola zrušená.