Skip to content
Sierra Leone

Sierra Leone

6 úžasných miest stojí určite za navštívenie

Zem dostala v roku 1460 portugalské meno Serra do Leão podľa tvaru pobrežných hôr pripomínajúcich levie zuby. Po roku 1500 sa na mapách objavila španielska obnova názvu Sierra Leona.

Prvými obyvateľmi boli pravdepodobne Bulomovia. V 14. a 15. storočí migrovali do Sierry Leone kmene Mende a Temne. Pred príchodom Európanov existovala na tomto území celá rada drobných kráľovstiev. Pobrežné oblasti objavili Portugalci pod vedením Alvara Fernandeza v roku 1447, ale podrobnejšie bolo toto územie preskúmané až v roku 1467 Pedrom da Cintra. V roku 1495 Portugalci zriadili pevnosť na mieste dnešného hlavného mesta. Brehy však stále navštevovali námorní lupiči a otrokári. V roku 1787 založili britskí filantropi a abolicionisti (ako Granville Sharp, Thomas Peters, bratia Thomas a John Clarkson) mesto Freetown ako domov pre oslobodených otrokov, ktorí tam boli dopravení z Anglicka, Nového Škótska a Jamajky. Roku 1808 sa Freetown stal britskou kolóniou a okolité oblasti boli v roku 1868 prehlásené britským protektorátom. Od 40. rokov 20. storočia, kedy sa rozširovalo silné protibritské národné osloboditeľské hnutie, Sierra Leone vyhlásila nezávislosť v rámci Commonwealthu (27. apríl 1961). V roku 1967 vojenský prevrat vedený Charlesom Blakeom predal kontrolu v zemi vojenským zriadencom. V apríli o rok neskôr bola civilná vláda obnovená a 22. apríla 1971 bola vyhlásená republika s prvým prezidentom Siakom Stevensom. V roku 1978 bola prijatá nová ústava a bol zavedený systém vlády jednej strany.

Na počiatku roku 1991 sa gerilové skupiny v Libérii spojili so sierraleonskými disidentmi a obsadili niekoľko miest blízko libérijskej hranice. Vláda bola nútená prijať novú ústavu 1. októbra 1991), ktorá zaviedla pluralitný systém. V apríli 1992 skupina dôstojníkov urobila štátny prevrat a moci sa ujala nová vláda (NPRC). Na prelome rokov 1994 až 1995 vypuklo na juhovýchode a v severnej provincií Kambia protivládne povstanie vedené Revolučnou zjednotenou frontou (RUF). V apríli 1995 predseda NPRC Valentino Strasser sľúbil zrušenie zákazu politických strán. Vojenským prevratom v roku 1996 sa k moci dostal predseda Rady štátnych tajomníkov Julius Maada Bio, ktorý sa dostal zároveň na čelo NPRC. Už 26. – 27. februára 1996 sa konali pluralitné prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli prvé po devätnástich rokoch jednej vlády a vojenských vlád. Najviac hlasov získala Ľudová strana Sierra Leone (SLPP), ktorá bola vládnucou stranou v rokoch 1961 – 1967. Táto strana získala najväčšiu podporu aj v nasledujúcich prezidentských voľbách. Novým prezidentom sa stal jej kandidát Ahmad Tejan Kabbah. 30. novembra 1996 bola v Abidjane podpísaná mierová zmluva medzi prezidentom Kabbahom a vodcom povstaleckej sierraleonskej jednotnej revolučnej fronty (RUF) Fodayom Sankohom. 25. mája 1997 nastal vojenský prevrat, civilná vláda bola nahradená vojenskými predstaviteľmi a najvyšším orgánom sa stala Revolučná rada ozbrojených síl (AFRC). Novým šéfom sierraleonského štátu sa stal Johny Paul Koroma. Na svojom prvom verejnom politickom prejave dva dni po prevrate oznámil, že až do nového nariadenia sa ruší ústava a zakazujú sa politické strany. 17. júna 1997 sa Koroma stal prezidentom a prebral aj funkciu predsedu vlády a ministra obrany. S pomocou nigérijských vojenských jednotiek bola táto vláda v roku 1998 zvrhnutá, ale ústavu sa nepodarilo obnoviť. Nakoniec sa do prezidentského kresla vrátil zvrhnutý prezident Ahmad Tejan Kabbah. Úsilie o mierové riešenie konfliktu pomocou medzinárodných síl pokračoval na prelome 20. a 21. storočia. Nové prímerie medzi povstalcami z RUF a vládnymi jednotkami nastalo v roku 2001. Nasledovalo postupné odzbrojovanie povstalcov, ktoré bolo dokončené v roku 2004.