Skip to content

Egypt

Egypt

22 úžasných miest stojí určite za navštívenie

Egypt je turisticky atraktívna prímorská krajina pri Stredozemnom a Červenom mori. Pamiatky svetového významu sú chránené organizáciou UNESCO. Z obdobia staroveku sú najvýznamnejšími pyramídy v Gíze, Údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abú Simbel; z obdobia stredoveku mešity. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus.

Egypt sa rozkladá na dvoch kontinentoch, prevažná časť v severovýchodnej Afrike a Sinajský polostrov v Eurázii. Jeho polohu možno vymedziť 25°–36° stupňom v. g. d. a 22°–32° s. g. š. Zo severu Egypt ohraničuje pobrežie Stredozemného mora, zo západu hraničí s Líbyou, na juhu so Sudánom, z východu ho obmýva Červené more, pričom červenomorský Akabský záliv oddeľuje Sinajský polostrov od Saudskej Arábie a Jordánska. Najkratšiu hranicu má Egypt s Izraelom a Palestínou (hraničí s územím Pásma Gazy).

Prakticky celé územie Egyptu je v Köppenovej klasifikácia podnebia klasifikované ako oblasť s horúcou aridnou klímou (BWh). 96 % plochy štátu zaberajú púšte, poľnohospodárska pôda zaberá 2,6 % prevažne pri toku Nílu a v jeho delte, mestá zaberajú 0,8 % a vodné plochy 0,6 % rozlohy.

Hlavné mesto Káhira (s aglomeráciou až 15 mil. obyvateľov) a druhé najväčšie mesto Alexandria ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl. Viac než milión obyvateľov majú tiež mestá Gíza a Šubra al-Chajma, obe sa nachádzajúce na káhirskej periférii. Ďalšie významné egyptské mestá s viac než pol miliónom obyvateľov sú prístavy Port Said a Suez, ďalej Mansúra, Al Mahalla al Kubra a Tanta. Strategickou oblasťou krajiny je Suezská šija, kde bol v roku 1869 spustený Suezský prieplav, ktorý sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie námorné uzly na svete (tzv. chokepoints), dôležitý vďaka preprave palív a tovaru